AUDYT I DORADZTWO EUROPEJSKIE
 
O firmie
Zespół ekspertów
Oferta
Nasi Klienci
Kontakt
Przydatne linki
Więcej informacji na temat Programów Operacyjnych 2007 - 2013

Create by:


statystyka

Firma Audyt i Doradztwo Europejskie (AID) powstała w odpowiedzi na istniejące potrzeby licznej grupy firm oraz instytucji publicznych w zakresie pomocy w aplikowaniu, zarządzaniu oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE oraz innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Proces aplikowania o dotacje unijne jest wieloetapowy i niezwykle skomplikowany, dlatego też oferujemy Państwu możliwość skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, które zdobyliśmy w trakcie wieloletniej codziennej pracy w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Znacząca ilość potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia oferowanego w ramach funduszy strukturalnych lub innych dostępnych źródeł napotyka szereg trudności w efektywnym pozyskiwaniu tych środków, a następnie w ich prawidłowym rozliczeniu. Powodem są skomplikowane procedury aplikacyjne oraz problemy w skutecznym zarządzaniu projektem.

Firma Audyt i Doradztwo Europejskie powstała w celu pomocy właśnie takim podmiotom. Dzięki zebranej wiedzy oraz doświadczeniu popartemu licznymi zrealizowanymi przez nas projektami oferujemy Państwu rzetelną pomoc w staraniach o dotacje unijne oraz w zarządzaniu prowadzonych przedsięwzięć i ich prawidłowym rozliczeniu.

Misją AID jest dostarczanie Klientom profesjonalnych usług przynoszących długofalowe pozytywne efekty