AUDYT I DORADZTWO EUROPEJSKIE

 

O firmie

Zespół ekspertów

Oferta

Doświadczenie

Kontakt


Firma Audyt i Doradztwo Europejskie (AID) posiada bardzo duże doświadczenie we wspieraniu jednostek naukowych w zakresie zarówno pozyskiwania, rozliczania, jak i kontroli i audytu wszelkich źródeł finansowania.

Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług opartej na wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczenia, ale także otwartości na oczekiwania klienta i zmieniające się otoczenie zewnętrzne, zarówno prawne, jak i gospodarcze.

Oferujemy w szczególności następujące rodzaje usług:

1) Audyt projektów B+R

 

2) Audyt działalności naukowej (statutowej)

 

3) Analiza przygotowania jednostki do ewaluacji działalności naukowej

 

4) Działalność szkoleniowa

 

5) Usługi doradcze