AUDYT I DORADZTWO EUROPEJSKIE

 

O firmie

Zespół ekspertów

Oferta

Doświadczenie

Kontakt


WAWRZYNIEC STAŃCZYK

Właściciel firmy Audyt i Doradztwo Europejskie (od 2006). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), posiada certyfikat Ministerstwa Finansów potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako audytor wewnętrzny w jednostce wdrażającej fundusze unijne.

Od 2009 roku ściśle związany z sektorem naukowym. Przeprowadził audyt kilkuset różnego rodzaju projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym projektów finansowanych ze środków na naukę (NCN, NCBiR, MNISW, FNP) w jednostkach naukowych oraz przedsiębiorstwach, także na zlecenie jednostek finansujących.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym w zakresie wykorzystywania środków na naukę, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek naukowych (uczelnie, instytuty), a także ewaluacji jednostek naukowych.

Prowadził liczne projekty doradcze dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie tworzenia i opiniowania procedur wdrażania środków publicznych, a także w zakresie usprawniania procedur w uczelniach i instytutach naukowych.