AUDYT I DORADZTWO EUROPEJSKIE

 

O firmie

Zespół ekspertów

Oferta

Doświadczenie

Kontakt


Szkolenia:

1)     Finansowanie nauki, w tym pozyskiwanie i rozliczanie subwencji na naukę

2)     Ewaluacja działalności naukowej

3)     Prawidłowość wprowadzania danych do systemu POLON

4)     Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach oraz regulamin wynagradzania

5)     Ocena okresowa pracownika naukowego

6)     Realizacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków NCN

7)     Realizacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków NCBiR

8)     Rachunkowość prac B+R

9)     Dyscyplina finansów publicznych w uczelni publicznej

 

Audyt:

1)     Audyt zewnętrzny projektu B+R

2)     Audyt działalności statutowej

3)     Audyt przygotowania jednostki do ewaluacji działalności naukowej

4)     Audyt organizacyjny jednostki