AUDYT I DORADZTWO EUROPEJSKIE

 

O firmie

Zespół ekspertów

Oferta

Doświadczenie

Kontakt

 

 

Przeprowadziliśmy liczne audyty oraz projekty doradcze.
Lp.

Temat

Data realizacji

Zamawiający

1

Audyt prawidłowości realizacji i wydatkowania środków w ramach projektu INTEREKON – Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Kwiecień 2020

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2

Audyt projektu UMO-2014/14/A/HS6/00294 pt. „W poszukiwaniu przyczyn dysleksji: wieloaspektowe badania zaburzeń poznawczych i ich mózgowych korelatów

Listopad 2019

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

3

Audyt projektu TECHMATSTRATEG akronim INNDEX

Wrzesień 2019

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

4

Audyt systemu rozliczania projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez MABION S.A. w ramach funduszy strukturalnych (3 projekty realizowane w ramach PO IR)

Lipiec 2019

Mabion S.A.

5

Audyt projektu pt. „Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania TEAM

Styczeń 2019

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

6

Audyt prawidłowości realizacji działań i kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce zgodnie z umową grantową na lata 2017-2018

Grudzień 2018

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

7

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego "Udział IFPILM we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, uzupełniającym program Horyzont 2020” za rok 2017

Listopad 2018

Instytut Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej im. Sylwestra Kaliskiego

8

Audyt doradczy w zakresie przygotowania do ewaluacji jakości naukowej

Listopad 2018

Instytut Żywności i Żywienia

9

Audyt zewnętrzny gospodarki finansowej OiFP

Lipiec-sierpień 2018

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

10

Audyt zewnętrzny realizacji projektu nr PBS3/A4/13/2015 "Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych"

Czerwiec 2018

Politechnika Warszawska

11

Audyt zewnętrzny projektu MAESTRO nr 2013/08/A/NZ1/00194 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Kwiecień 2018

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12

Audyt zewnętrzny projektu nr INNOMED/I/5/NCBR/2014

Marzec 2018

Mabion S.A.

13

Audyt I zadania w ramach projektu CuBR/III/9/NCBR/2017

Luty 2018

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

14

Audyt doradczy w zakresie rozliczania działalności statutowej oraz doradztwo w zakresie rozliczania wynagrodzeń w ramach projektów B+R

Luty 2018

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

15

Audyt zewnętrzny projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/08/W/NZ3/00700 pt. „Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka” w ramach konkursu SYMFONIA 1

Styczeń 2018

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16

Audyt zewnętrzny projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2014/12/W/NZ2/00466 pt. „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych” w ramach konkursu SYMFONIA 2

Styczeń 2018

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

17

Audyt zewnętrzny projektu nr DZP/RID-I-36/5/NCBR/2016 pt. „Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu"

Grudzień 2017

Instytut Transportu Samochodowego

18

Audyt projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2013/08/A/NZ3/00850 pt. „Nowe mechanizmy regulacji odpowiedzi zapalnej na LPS zależne od lipidów błony komórkowej"

Listopad 2017

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

19

Audyt zewnętrzny w zakresie prawidłowości rozliczania działalności statutowej oraz realizacji projektów NCN w Instytucie

Sierpień – Listopad 2017

Instytut Chemii Organicznej PAN

20

Audytu zewnętrzny projektu nr STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015  Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego” - akronim GRP&ALS

Październik 2017

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

21

Audyt zewnętrzny projektu nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016 pt. „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Wrzesień 2017

Instytut Transportu Samochodowego

22

Audyt finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Dąbrowskiego 2-4 w Warszawie za okres 2012-2016

Sierpień 2017

Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Dąbrowskiego 2/4 w Warszawie

23

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego Udział IFPILM we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, uzupełniającym program Horyzont 2020” za rok 2016

Lipiec 2017

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

24

Audyt zewnętrzny projektu nr PBS3/A8/36/2015 pt. „Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki”

Czerwiec 2017

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

25

Audyt pomocy publicznej stanowiący niezależne potwierdzenie prawidłowości korzystania oraz księgowania pomocy publicznej dla KGHM Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o

Maj 2017

KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. zo .o.

26

Audyt Projektu nr PBS3/B6/28/2015 pt. „Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Kwiecień-maj 2017

Instytut Transportu Samochodowego

27

Audyt projektu STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014 „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej”

Marzec-kwiecień 2017

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

28

Audyt zewnętrzny projektu nr PL 07 114/07/13 pn. "Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą", na podstawie umowy nr 3-P/2017 z dnia 6.02.2017r. - Etap III

Marzec 2017

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II

29

Audyt działalności statutowej jednostki naukowej

Grudzień 2016

Instytut Farmaceutyczny

30

Audyt działalności statutowej jednostki naukowej

Grudzień 2016

Instytut Biologii Ssaków PAN

31

Audyt przygotowania KGHM Cuprum Sp. z o.o. do oceny parametrycznej jednostki naukowej

Grudzień 2016

KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o.

32

Audyt prawidłowości zarządzania środkami na naukę

Październik 2016

Instytut Studiów Politycznych PAN

33

Audyt projektu nr PBS2/A9/24/2013 "Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych"

Sierpień 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie

34

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego Udział IFPILM we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, uzupełniającym program Horyzont 2020” za rok 2015

Lipiec 2016

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

35

Audyt projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2011/02/A/ST3/00125 pt. „Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym”

Lipiec 2016

Instytut Fizyki PAN

36

Audyt zewnętrzny projektu nr PL 07 114/07/13 pn. "Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą", w ramach Mechanizmu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Grudzień 2015 i czerwiec 2016

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II z siedzibą w Górnie

37

Audyt zewnętrzny projektu badawczego „Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications”, o akronimie NEOMICS, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko – Norweskiej Współpracy Badawczej

Kwiecień 2016

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

38

Audyt zewnętrzny projektu nr INNOTECH/K2/IN2/82/183215/NCBR/13 "Badania aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku modelującego oporność wielolekową komórek nowotworowych" finansowanego w ramach Programu Innotech

Marzec-Kwiecień  2016

BS-154 Sp. z o.o.

39

Audyt zewnętrzny projektu badawczego HIT-2-Corridors 2013-EU-92077-S, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Luty 2016

Instytut Transportu Samochodowego

40

Audyt Wspólnego Projektu Badawczego nr PSPB-007/2010 pt. „Rola c-Myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji” finansowanego ze środków Polsko Szwajcarskiego Programu Badawczego

Styczeń 2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

41

Audyt projektu nr POIG.02.03.01-24-099/13 pt: „Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Grudzień 2015

Politechnika Śląska w Gliwicach

42

Audyt projektu nr 2012/04/A/NZ3/00630 pt. „Rola białek sygnałowych wydzielanych przez glejaki w polaryzacji makrofagów i kształtowaniu przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej”

Październik 2015

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

43

Audyt zewnętrzny projektu nr 2011/02/A/NZ4/00035 pt. „Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji procesów mobilizacji i „homingu” komórek macierzystych”

Sierpień 2015

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

44

Audyt zewnętrzny projektu nr GRAF-TECH/NCBR/14/26/2013 "Innowacyjne grafenowo-tytanowe zawory silnikowe o podwyższonych właściwościach użytkowych"

Lipiec 2015

Instytut Transportu Samochodowego

45

Audyt projektu nr 2012/04/A/NZ6/00423 pt. „Nowe mechanizmy regulacji autoimmunologicznej demielinizacji zależne od niekodujących cząsteczek RNA (ncRNA)” finansowanego ze środków NCN

Czerwiec 2015

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

46

Audyt projektu nr PBS1/B3/6/2012 „Opracowanie i badanie mobilnego systemu monitorującego, kontrolującego i prognozującego parametry technologiczne w procesach azotowania gazowego”

Czerwiec 2015

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

47

Audyt działalności statutowej jednostki naukowej

Czerwiec 2015

Instytut Fizyki PAN

48

Audyt działalności statutowej jednostki naukowej

Czerwiec 2015

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S Kaliskiego

49

Audyt działalności statutowej jednostki naukowej

Czerwiec 2015

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

50

Audyt zewnętrzny działalności statutowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Czerwiec 2015

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

51

Audyt zewnętrzny działalności statutowej Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego im. Stanisława Leszczyckiego PAN za rok 2014

Czerwiec 2015

Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego im. Stanisława Leszczyckiego PAN

52

Audyt działalności statutowej 5 Wydziałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kwiecień-czerwiec 2015

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

53

Audyt zewnętrzny działalności statutowej Instytutu Transportu Samochodowego za rok 2014

Maj 2015

Instytut Transportu Samochodowego

54

Audyt projektu nr PBS1/B5/11/2012

,,Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych”

Maj 2015

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

55

Audyt projektu nr 2011/02/A/NZ5/00341 pt. „Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy oskrzelowej  - rola wirusów paragrypy” finansowanego ze środków NCN

Marzec 2015

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

56

Weryfikacja i analiza systemu zarządzania środkami  na działalność statutową w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Luty 2015

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

57

Audyt projektu nr PBS1/A5/27/2012 pt. „Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

Luty-Marzec 2015

Instytut Elektrotechniki Odział Wrocław

58

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego „Wykorzystanie bioobrazowania w badaniach naukowych, innowacyjności i edukacji”

Styczeń-Luty 2015

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

59

Audyt działalności statutowej Instytutu Technologii Elektronowej finansowanej z dotacji MNISW ze środków na naukę

Listopad-grudzień 2014

Instytut Technologii Elektronowej

60

Audyt działalności statutowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (12 Wydziałów) finansowanej z dotacji MNISW ze środków na naukę

Wrzesień-grudzień 2014

Uniwersytet Jagielloński

61

Audyt projektu nr PBS1/B8/1/2012 „Od mitochondriów do innowacyjnych kosmetyków o działaniu protekcyjnym” finansowanego w ramach Programu Badań Stosowanych

Październik - Listopad 2014

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

62

Audyt działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej (5 Kolegiów) finansowanej z dotacji MNISW ze środków na naukę

Wrzesień-październik 2014

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

63

Audyt projektu nr PBS1/B6/9/2012 pt. „Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD” w ramach Programu Badań Stosowanych

Lipiec-wrzesień 2014

Instytut Transportu Samochodowego

64

Audyt projektu „Budowa terminalu regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz w ramach PO IiŚ

Lipiec-sierpień 2014

Polskie LNG S.A.

65

Audyt projektu nr POIG.02.03.00-00-034/10 „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego”

Czerwiec-lipiec 2014

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

66

Audyt projektu finansowanego w ramach Programu Badań Stosowanych nr PBS1/B4/1/2012 pt.:„Metoda wytwarzania izolatorów elektroenergetycznych z polimerobetonu elektrotechnicznego”.

Maj 2014

Instytut Elektroniki Oddział Wrocław

67

Audyt działalności statutowej 6 Wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Marzec-Maj 2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

68

Audyt projektu inwestycyjnego RPLB.01.03.00-08-003/10 „Szerokopasmowe Lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”

Marzec 2014

Orange Polska S.A.

69

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego nr W76/7.PR „Prace badawcze w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom” za rok 2013

Marzec 2014

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

70

Audyt projektu POKL.03.03.03-00-099/12-00

Innowacyjny program nauczania przedmiotu „Ekonomia w praktyce”

Grudzień 2013

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Edukacyjnych

71

Audyt projektu POKL „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

Grudzień 2013

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

72

Audyt działalności statutowej 5 wydziałów Uniwersytetu Medycznego

Wrzesień 2013

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

73

Audyt projektu rozwojowego „Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych” finansowanego ze środków MNISW.

Wrzesień 2013

Instytut Transportu Samochodowego

74

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego nr  1265/7.PR UE/2010/7 pt: „Funkcjonalizacja półprzewodników półmagnetycznych” realizowanym w ramach 7.PR UE– IDEAS (ERC AdG)”

Czerwiec 2013

Instytut Fizyki PAN

75

Audyt projektu POIG.01.01.02-12-012/09 „Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej”

Maj 2013

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

76

Audyt projektu międzynarodowego współfinansowanego nr W76/7.PR EURATOM/ 2012 „Prace badawcze w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom

Marzec-kwiecień 2013

Instytut Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej

77

Audyt projektu inwestycyjnego „Budowa wzorcowego laboratorium dla potrzeb badań techniczno-eksploatacyjnych pojazdów”

Styczeń-luty 2013

Instytut Transportu Samochodowego

78

Audyt projektu rozwojowego nr NR10002810 „Budowa zintegrowanego nieautonomicznego symulatora nawigacyjno-manewrowego jednostek śródlądowych”

Październik-grudzień 2012

Akademia Morska w Szczecinie

79

Audyt POIG.02.01.00-14-081/09 „Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki (MINTE)”

Wrzesień 2012

Instytut Technologii Elektronowej

80

Audyt POIG.01.01.02-00-008/08 „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe”

Sierpień-wrzesień 2012

Instytut Fizyki PAN

81

Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 w województwie pomorskim

Sierpień 2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

82

Audyt POIG.01.03.01-00-159/08 „Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)”

Lipiec 2012

Instytut Technologii Elektronowej

83

Audyt POIG.01.03.01-00-014/08 „Mikro- i nano- systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG)”

Czerwiec 2012

Instytut Technologii Elektronowej

84

Audyt projektu rozwojowego nr OR 000 19212, pt. „Geoinformatyczny system zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z ochroną portów od strony morza”

Maj 2012

Akademia Morska w Szczecinie

85

Audyt projektu rozwojowego nr OR00 0053  12 „Opracowanie laserów kaskadowych do zastosowań w układach wykrywania śladowych ilości substancji gazowych”

Kwiecień 2012

Instytut Technologii Elektronowej

86

Audyt projektu rozwojowego nr OR00015509 „Zaprojektowanie i wykonanie detektora promieniowania sub-THz działającego w oparciu o krzemowy tranzystor MOS”

Kwiecień 2012

Instytut Technologii Elektronowej

87

Audyt projektu rozwojowego Nr O R00 0056 07,pt. „Pasywna ochrona obiektów mobilnych (powietrznych i lądowych) przed oddziaływaniem pocisków AP”

Luty-kwiecień 2012

Instytut Transportu Samochodowego

88

Audyt  realizacji usługi Inżyniera Projektu dla kontraktu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II

Listopad 2011

Bioprowod Sp. z o.o.

89

Audyt projektu POIG „Centrum Nanofotoniki” w ramach działania 2.3 PO IG.

Lipiec 2011

Instytut Technologii Elektronowej

90

Audyt działalności statutowej

Czerwiec 2011

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

91

Audyt projektu badawczego zamawianego

Czerwiec 2011

Instytut Technologii Elektronowej

92

Audyt działalności statutowej

Czerwiec 2011

Instytut Technologii Elektronowej

93

Audyt działalności statutowej

Maj 2011

Instytut Transportu Samochodowego

94

Audyt Instytucji Pośredniczącej PO KL

Luty-marzec 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

95

Audyt prawidłowości realizacji projektu „Profesjonalny dział kadr i księgowości” – w ramach działania 2.1.1 PO KL

Sierpień 2010

Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI Sp. z o.o.

96

Audyt prawidłowości realizacji usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Inżynier Kontraktu dla rozbudowy systemu kanalizacji i wymiany rur azbestowo-cementowych” - Contract No. 2000/PL/16/P/PE/010-10 finansowanego z Funduszu Spójności

Kwiecień 2010

Egis Poland Sp. z o.o.

97

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Mobilny kalendarz usług – Rezerwacja” w ramach działania 8.1 PO IG

Kwiecień 2010

One99 Sp. z o.o.

98

Audyt prawidłowości realizacji usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków we Włocławku” - Contract No. 2002/PL/16/P/PE032 finansowanego z Funduszu Spójności

Listopad 2009

Egis Poland Sp. z o.o.

99

Audyt  projektu RoSaCe finansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Czerwiec 2009

Miasto Stołeczne Warszawa

100

Audyt prawidłowości wykonywania zadań związanych z wdrażaniem projektów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lipiec-Sierpień 2008

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

101

„Podwyższenie kwalifikacji kadry średniego szczebla KGHM Polska Miedź S.A.”

Czerwiec 2008

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

102

Audyt realizacji zadań przez Śląski Urząd Wojewódzki jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Inicjatywy Interreg IIIA

Maj 2008

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

103

Audyt zewnętrzny projektu: „Europejski Menedżer”

Marzec 2008

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu

104

Audyt zewnętrzny projektu: „Zarządzanie w budownictwie”

Marzec 2008

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Informacyjnych

105

Audyt zewnętrzny projektu: „Nowy zawód na dobry początek”

Marzec 2008

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem

106

Audyt zewnętrzny projektu: „Mama wraca do pracy”

Luty 2008

Global Training Centre Sp. z o.o.

107

Audyt zewnętrzny projektu:

„Internetowe studia podyplomowe budowy kompetencji w zakładaniu i prowadzeniu e-biznesu”

Luty 2008

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

108

Audyt zewnętrzny projektu:

„Szkolenia z języka angielskiego z certyfikatami LCCI”

Styczeń 2008

Global Training Centre Sp. z o.o.

109

Audyt zewnętrzny projektu:

„Kursy tworzenia aplikacji udostępniających zasoby informacyjne poprzez urządzenia mobilne”

Listopad 2007

Politechnika Warszawska Centrum Transferu Technologii

110

Audyt zewnętrzny projektu:

„Kursy tworzenia aplikacji udostępniających zasoby informacyjne poprzez urządzenia mobilne”

 

Listopad 2007

Politechnika Warszawska Centrum Transferu Technologii

111

Audyt zewnętrzny projektu:

„Szkolenie Elektryków Wiejskich”

Wrzesień 2007

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

112

Audyt zewnętrzny projektu:

„Szkolenia z języka angielskiego z certyfikatem LCCI”

Wrzesień 2007

Global Training Centre Sp. z o.o.

113

Audyt zewnętrzny projektu: „Absolwentka szuka pracy”

Wrzesień 2007

Global Training Centre Sp. z o.o.

114

Audyt zewnętrzny projektu: „Powrót do biura”

Czerwiec 2007

Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI Sp. z o.o.

115

Audyt zewnętrzny projektu:

„Szkolenia z języka angielskiego z certyfikatem TELC – edycja numer 2”

Kwiecień 2007

Global Training Centre Sp. z o.o.

116

Audyt zewnętrzny projektu: „Zainwestuj w siebie - zostań doradcą ds. pozyskiwania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa”

Marzec 2007

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

117

Audyt zewnętrzny projektu „Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety” SPO-RZL

Grudzień 2006

Centrum Kształcenia Specjalistycznego  Polskiej Korporacji Biznesu POLBI Sp. z o.o.

118

Audyt zewnętrzny projektu „Rozwój zawodowy poprzez kompleksowe szkolenie osób odchodzących z rolnictwa” ZPORR

 

Czerwiec 2006

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej